TRENING JUNIORÓW

Pierwszy trening po przerwie juniorów odbędzie się w środę 29 lipca o godz. 18.00